torstai 12. toukokuuta 2016

Cressett Brad kävi https://smartdog.fi/smartdog-testit#/SMARTDOG_KOGNITIO testissä. Kiitos Katriina Tiira / SmartDog

Otteita testin tuloksista:

"Testitilanteessa Brad on avoin ja ystävällinen ja tutustuu erittäin vauhdikkaasti uuteen tilaan. Bradin vahvuuksia on työskentely sinnikkyys ja erinomainen eleiden lukukyky. Tämän lisäksi itsenäisen ja sinnikkään strategian lisäksi Bradistä löytyy myös apua pyytävä strategia, ja jopa helppo ohjattavuus tilanteessa, jossa useimmat itsenäiset koirat valitsevat toisin. Bradin itsehillintä ei ole kovin hyvä, mikä saattaa näkyä hallintavaikeutena joissakin tilanteissa ja herkkyytenä reagoida ympäristön impulsseihin. Hyvä ohjattavuus helpottaa itsehillinnän puutetta. Keskittymiskyky voisi olla hieman parempi muistiosiossa, ja vauhdikkuus ja aktiivisuus saattaa olla haitta tässä osuudessa, sillä muutaman sekunnin harkinta aika näköesteen kadottua auttaisi koiraa muistamaan helpommin oikean rasian sijainnin. Bradin aktiivisuus onkin erittäin korkea testitilanteessa. Brad on sinnikkyytensä, hyvän ongelmanratkaisukykynsä sekä hyvän eleiden lukukyvyn ja ohjattavuuden ansiosta todennäköisesti hyvä työkoira, mikäli koiran impulsiivisuus pysyy aisoissa."


"Impulsiivisuutta mitattiin testissä sylinteritestillä (ja myös V-aitatestillä, tästä tarkempi kuvaus myöhemmin). Sylinteritestissä koira opetettiin ensin syömään makupala päistä, ja sen jälkeen tilanne muuttui siten, että koira saikin nähdä palkkion. Hyvän itsehillinnän omaava koira pysyttelee pääasiassa juuri oppimassaan tavassa saada palkkio, kun taas koira, jonka on vaikea vastustaa impulsseja, innostuu helposti nähdessään palkkion japyrkii siihen käsiksi suorinta tietä lasin läpi. Palkkio näköärsykkeenä häiritsee koiraa paljon; Brad yrittää ottaa ruokaa toistuvasti lasin läpi, huolimatta siitä että se oppi juuri ottamaan ruoan sivusta. Impulssikontrolli ei ole koiran vahvuus. Aikaisemmissa julkaistuissa tutkimuksissa koirilla sylinteritestin onnistumisprosentti on ollut keskimäärin 79% ja susilla 77% - Bradin onnistumisprosentti oli 50."


"Eleiden lukukyky osiossa testattiin miten hyvin koira löytää palkkion ihmisen vihjeen avulla. Koirien on yleisesti havaittu olemaan erinomaisia ihmisen eleiden lukijoita, jopa parempia kuin simpanssi, mutta tämä ominaisuus vaihtelee paljon koirien välillä. Ihmisen kommunikaation ymmärtämiseen ei aikaisempien tutkimusten mukaan vaikuta paljoakaan oppiminen tai intensiivinen koulutus, vaan se on kohtuullisen pysyvä ominaisuus, mutta tästä tarvitaan lisää tutkimuksia. Iälläkään ei ole havaittu olevan suurta vaikutusta eleiden lukukykyyn. Eri rodut todennäköisesti eroavat toisistaan siinä miten hyviä ne ovat lukemaan ihmisen eleitä, ihmisen kanssa työhön jalostettujen rotujen on havaittu olevan keskimääräistä parempia lukemaan ihmisen eleitä. Brad lukee ihmisen kommunikointia erinomaisesti Bradin onnistumisprosentti testissä oli 83,4%! Hyvin harva koira yltää täysin virheettömään suoritukseen tässä osuudessa. Testi vaatii myös hyvää keskittymiskykyä, koska eleiden lukukyky-osio on suhteellisen pitkä - Brad onnistui virheittä viimeisessä ja ensimmäisessä osiossa. Kaiken kaikkeaan kädellä ohjaukset olivat helppoja Bradille, kuten myös katseella ohjaus. Jalka ja kädellä ristiin osoittautuivat hankalemmiksi Bradille."


"V-aita tehtävässä koiran oli ratkaistava spatiaalinen eli tilaan liittyvä ongelma koiran on tajuttava, että menemällä poispäin palkkiosta, se on mahdollista saavuttaa se. Tehtävä mittaa paitsi ongelmanratkaisun nopeutta, myös ongelmanratkaisutapaa ja itsehillintää.

Näkyvä ruoka lähellä on houkutteleva, ja vaatii itsehillintää edetä ruoasta poispäin. Testi mittaa samalla myös ongelmanratkaisutapaa - koira voi myös tässä tehtävässä keskittyä pyytämään apua ohjaajalta, sen sijaan että ratkaisisi sen itse. Aikaisempien tutkimusten mukaan koirat ratkaisevat tehtävän keskimäärin n. 2040 sekunnissa. Koiran iällä ei ole havaittu olevan suurta vaikutusta ratkaisuaikaan, koulutuksella kylläkin, koulutetut koirat ovat keskimäärin nopeampia ratkaisussaan. Brad ratkaisee tehtävän ajassa 69s. Bradin reaktiot vaihtelevat palkkion tuijotuksesta testaajalta avun pyytämiseen, jonkun verran Brad yrittää verkon läpi, ja myös kaivamalla lattiaa. Lopulta Brad katsahtaa nameista ylemmäs ja keksii ratkaisun. Jonkun verran mielestäni impulsiivisuus hidasta ratkaisua, koska käytti jonkun verran aikaa nenä ja katse nameissa kiinni. Ongelmanratkaisutapa vaihtelee itsenäisesti apua pyytävään ja taas itsenäiseen."


"Mahdottomassa tehtävässä testataan koiran ongelmanratkaisu strategiaa itsenäinen vaiko ohjaajalta apua pyytävä. Molemmat tavat ratkaista ongelma ovat hyviä, ja riippuukin lähinnä koiran käyttötarkoituksesta, kumpi tapa on parempi. Itsenäiseen työskentelyyn tulevan koiran olisi hyvä pyrkiä sinnikkäästi ongelman ratkaisuun. Apua pyytävä strategia on erinomainen silloin kun koiralta vaaditaan suurta ohjattavuutta ja sitä että se ongelmatilanteen kohdatessaan turvautuu ohjaajaan mieluummin kuin toimii itsenäisesti. Brad on tehtävässä pääosin itsenäinen (83%) ja saa sinnikkäällä työllä rasian irti laudasta, jonka kanssa ravaa ympäri tilaa lopun aikaa. Tässä ongelmanratkaisu on siis pääosin itsenäinen ja hyvin sinnikäs, mutta 17% ajasta Brad kuitenkin katselee omistajaa ja testaajaa, eli apua pyytävä strategiakin löytyy."

"Loogisen päättelyn tehtävässä koiran on pääteltävä tyhjän astian perusteella palkkion sijainti. Tämä on erittäin haastava koiralle, ja suuri osa koirista kiinnostuu tyhjästä astiasta sen vuoksi että siihen kosketaan viimeiseksi. Vain noin 10-20% koirista ymmärtää tehtävän. Brad saattoi tajuta tehtävän idean, koska se sai oikein 67% rasioista. Brad ei kuitenkaan etene suoraan määrätietoisesti vaan päättää viime hetkellä kumman rasian valitsee, ja tämän takia suoritus ehkä saattaa näyttää arvaukselta. Brad kuitenkin saattoi tajuta homman idean."

"Toiset koirat luottavat ihmisen vihjeisiin suunnattomasti, ja muisti vs osoitus -tehtävä mittaa tätä. Testaaja vihjaa koiralle ”väärän” sijainnin. Bradia ei huijata aluksi, ja harvinaista kyllä Brad vaihtaa strategiaa kahden astian jälkeen ja alkaa luottamaan testaajan vääriin vihjeisiin siitä huolimatta että nami löytyy aina toisesta. Brad osoittaa kyllä hyvää ohjattavuutta tässä tilanteessa."


"Brad on erittäin aktiivinen testitilanteessa, selvästi keskiarvon yläpuolella."

Cressett Brad


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.